Bc., MSc. Topics (in Czech)

Témata bakalářských a diplomových prací 

 

Vedoucí práce: Ing. Roman Svoboda, Ph. D.  

:: Modelování relaxačních procesů ve sklech

:: DSC studium materiálů pro optická vlákna

:: Moderní chalkogenidové materiály pro infračervenou optiku

:: Kinetická analýza komplexních procesů

:: Srovnání objemových a entalpických relaxačních parametrů

 

Vedoucí práce: Ing. Jana Shánělová, Ph. D.

:: Růst krystalů v podchlazených taveninách

:: Tvorba krystalizačních zárodků v podchlazených taveninách

:: Simulace růstu krystalů

:: Studie kinetiky krystalizace

:: Využití kalorimetrických a termoanalytických technik ve výzkumu a praxi

 

Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Barták, Ph. D.

:: Studium krystalizace pomocí měření elektrických vlastností amorfních chalkogenidů

 

Vedoucí práce: Ing. Pavla Honcová, Ph. D. (Katedra anorganické technologie)

:: Anorganické soli pro akumulaci tepla (Experment.)

:: Anorganické soli pro akumulaci tepla (Rešer.)

:: Hustoty chalkogenidových materiálů (Rešer.)

:: Speciální keramika (Rešer.)

 

Vedoucí práce: Ing. Petr Košťál, Ph. D. (Katedra anorganické technologie)

:: Měření tepelných kapacit (Experment.)

:: Měření teploty: historie, současnost a využití v kalorimetrii (Rešer.)

 

Script logo